OSOBNÍ ÚDAJE / ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Zásady ochrany osobních údajů Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví pravidla shromažďování, zpracování a používání osobních údajů získaných společností Ecom Grzegorz Kieł se sídlem v Siemianowicích Śląských, PSČ 41-106, ulice B.Prusa 1B lok.12 (dále jen Internetový obchod), provozující obchod hammock.pl na adrese https://hammock.pl (dále jen Webové stránky). Internetový obchod vynakládá veškeré úsilí a přijímá veškerá nezbytná opatření, aby zajistil respektování vašeho soukromí a ochranu osobních údajů, které poskytnete při používání Webové stránky a nákupu v obchodě.

2 Jaké údaje internetový obchod automaticky shromažďuje při používání Webových stránek?

Internetový obchod neshromažďuje automaticky žádné údaje, s výjimkou údajů obsažených v souborech cookies při samotném používání Webových stránek. Soubory cookies jsou malé textové soubory odesílané internetovým obchodem a ukládané do vašeho počítače, které obsahují určité informace související s vaším používáním Webové stránky a internetového obchodu. Soubory cookies používá internetový obchod za účelem provozování Webových stránek a poskytování zajímavých informací a během procesu nakupování, např. za účelem zapamatování vašich nákupů. Soubory cookie používané internetovým obchodem mohou být dočasné nebo trvalé. Dočasné soubory cookie se vymažou, když zavřete prohlížeč, zatímco trvalé soubory cookie se ukládají i po ukončení používání Webových stránek a slouží k ukládání informací, jako je vaše heslo nebo přihlašovací jméno, což urychluje a usnadňuje používání Webových stránek. V každém případě můžete instalaci souborů cookie zablokovat nebo trvalé soubory cookie odstranit pomocí příslušných možností svého internetového prohlížeče. V případě problémů vám doporučujeme nahlédnout do souboru nápovědy vašeho prohlížeče nebo se obrátit na výrobce používaného prohlížeče. Kromě souborů cookie může internetový obchod shromažďovat také údaje, které obvykle shromažďují správci webových systémů v rámci tzv. logů nebo logovacích souborů. Informace obsažené v protokolech mohou mimo jiné zahrnovat vaši IP adresu, typ platformy a prohlížeče, vašeho poskytovatele internetového připojení a adresu stránky, ze které jste na webové stránky vstoupili. Některé podstránky v rámci Webových stránek a další prostředky komunikace s vámi mohou obsahovat tzv. webové majáky ? (tzv. elektronické obrázky). Web beacons nám umožňují získat informace, jako je IP adresa počítače, na kterém byla načtena stránka, na které byl web beacon umístěn, URL adresa stránky, čas načtení stránky, typ prohlížeče, jakož i informace obsažené v souborech cookie, abychom mohli vyhodnotit účinnost našich reklam. Tyto údaje budou archivovány a použity pro statistickou analýzu a vyhodnocení globální návštěvnosti uživatelů webových stránek. Tyto údaje nebudou kombinovány s osobními údaji, které nám poskytnete.

3 Jaké údaje shromažďuje internetový obchod při registraci a nákupu?

Internetový obchod od vás bude shromažďovat následující osobní údaje prostřednictvím Webových stránek a jiných forem komunikace, při nákupu a během procesu registrace na Webových stránkách: 1) příjmení a jméno, 2) adresa bydliště, 3) e-mailová adresa, 4) telefonní číslo. Poskytnutí výše uvedených údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro registraci a nákup na Webových stránkách. Poskytnutí výše uvedených údajů je dobrovolné a vyžaduje váš souhlas a je nezbytné pouze pro výše uvedené účely. Zdůrazňujeme, že tyto údaje nemusíte poskytovat, pokud si nepřejete využít výše uvedených možností. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu. K uplatnění tohoto práva využijte možnosti v rámci svého účtu nebo na adrese sklep@hammock.pl, telefonní číslo +48 502 921 444.

4. Marketing internetového obchodu Pokud jste k tomu dali souhlas (přihlášení k odběru newsletteru), bude vámi poskytnutá e-mailová adresa a telefonní číslo použito pro marketing našich vlastních produktů. Souhlas lze kdykoli odvolat.

5 Sdílení informací Za účelem plnění smlouvy může internetový obchod sdílet údaje, které od vás získal, s následujícími subjekty: kurýrní společnosti, platební systémy, výrobci a distributoři (v případě, že je objednávka zpracovávána z externího skladu). V takových případech je množství předávaných údajů omezeno na požadované minimum. V případě, že si přejete odvolat souhlas udělený v tomto ohledu, zašlete prosím takovou informaci na adresu sklep@hammock.pl. Kromě toho mohou být vámi poskytnuté informace zpřístupněny příslušným orgánům veřejné moci, pokud to vyžadují platné právní předpisy.

6 Technická opatření a vaše povinnosti Internetový obchod vynakládá veškeré možné úsilí na zabezpečení vašich údajů a jejich ochranu před jednáním třetích osob. K ochraně vašich údajů používáme veškerá nezbytná bezpečnostní opatření pro servery, připojení a webové stránky. Veškerá spojení související s prováděním vašich elektronických plateb, pokud se pro ně rozhodnete, budou probíhat prostřednictvím zabezpečeného šifrovaného spojení. Opatření, která jsme přijali, však nemusí být dostatečná, pokud si bezpečnost nezajistíte sami. Zejména musíte zachovávat důvěrnost svého přihlašovacího jména a hesla k webovým stránkám a neposkytovat je třetím stranám. Vezměte prosím na vědomí, že internetový obchod vás o jejich poskytnutí nepožádá, s výjimkou přihlášení na Webové stránky. Abyste zabránili neoprávněným osobám v používání vašeho účtu, odhlaste se po ukončení používání Webové stránky.

7 Jak můžete uplatnit svá práva?

Své údaje můžete kdykoli konzultovat a upravovat na Webových stránkách po přihlášení pomocí své e-mailové adresy a hesla. Pokud zapomenete své heslo nebo máte jiné problémy s přihlášením, kontaktujte nás na adrese sklep@hammock.pl. Máte právo požadovat informace o obsahu údajů, které jsou o vás uloženy, a také právo požadovat změnu, zablokování nebo vymazání vašich údajů a právo na opravu chyb, doplnění nebo aktualizaci vašich údajů. Máte také možnost vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro marketingové účely. Za tímto účelem nás prosím kontaktujte na adrese: sklep@hammock.pl.

8 Dotazy a námitky Dotazy a námitky týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů můžete zasílat na adresu: sklep@hammock.pl.

9. Používání systému webové analýzy Webové stránky hammock.co.uk používají systém webové analýzy Google Analytics, který může být použit k vytvoření uživatelských profilů pod pseudonymem. Za tímto účelem systém Google Analytics používá soubory cookie. Tento systém slouží k neustálému zlepšování webových stránek

Výše uvedené zásady ochrany osobních údajů jsou v souladu s obchodními podmínkami obchodu a jsou jejich nedílnou součástí.

Pokud se domníváte, že přítomnost souborů cookie narušuje vaše soukromí, můžete je kdykoli zakázat buď pro konkrétní stránky, nebo obecně pro všechna připojení z vašeho prohlížeče.

V prohlížeči Mozilla Firefox - v nabídce "Nástroje" vyberte "Možnosti" a tam záložku "Soukromí". Prohlížeč vám nabídne možnost zvolit, že nechcete být sledováni vůbec, nebo odstranit jednotlivé soubory cookie pro jednotlivé stránky.

V prohlížeči Microsoft Internet Explorer vyberte v nabídce "Nástroje" položku "Možnosti internetu" a klikněte na kartu "Soukromí". Pomocí speciálního posuvníku můžete upravit celkovou úroveň soukromí nebo pomocí tlačítka "Stránky" spravovat nastavení jednotlivých webových stránek.

V prohlížeči Google Chrome - v nabídce skryté pod třemi vodorovnými čárkami v pravém horním rohu prohlížeče vyberte "Nástroje" a poté "Vymazat data o prohlížení...". Kromě možnosti vymazat soubory cookie je zde odkaz "Další informace", který vede k podrobnému popisu funkcí prohlížeče pro ochranu soukromí.

V prohlížeči Opera je k dispozici tlačítko "Opera". - v levém horním rohu otevřete nabídku a v ní vyberte položku "Nastavení" a poté "Vymazat historii procházení...". Kromě možnosti vymazat již nastavené soubory cookie je zde také tlačítko "Spravovat soubory cookie...". vedoucí k pokročilejším možnostem pro jednotlivé weby.

V prohlížeči Apple Safari - v nabídce "Safari" vyberte "Předvolby" a tam záložku "Soukromí". Tam najdete četné možnosti pro soubory cookie.

V mobilních telefonech, tabletech a dalších mobilních zařízeních - každý model telefonu může tuto funkci zpracovávat jinak. Proto vám doporučujeme, abyste si možnosti ochrany osobních údajů prostudovali v dokumentaci na webových stránkách výrobce vašeho mobilního zařízení.